Thông tư này hướng dẫn việc lập và thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) đối với các dự án đầu tư
Date published: 27.02.2014 | 18:29
Available in Ebook
Môi trường
0 EP

Thông tư số 490/1998/TT-BKHCNMT Hướng dẫn lập và thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường với các dự án đầu tư

 

Số văn bản: 490.

 

Ký hiệu văn bản: TT 490/1998/TT-BKHCNMT

 

Cơ quan ban hành: Bộ Khoa học công nghệ môi trường

 

Ngày ban hành:  

 

Ngày có hiệu lực:  29/04/1998

 

Thông tư này hướng dẫn việc lập và thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) đối với các dự án đầu tư (hmc)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]