0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
0 EP
Thông tư số 490/1998/TT-BKHCNMT Hướng dẫn lập và thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường với các dự án đầu tư

 

Số văn bản: 490.

 

Ký hiệu văn bản: TT 490/1998/TT-BKHCNMT

 

Cơ quan ban hành: Bộ Khoa học công nghệ môi trường

 

Ngày ban hành:  

 

Ngày có hiệu lực:  29/04/1998

 

Thông tư này hướng dẫn việc lập và thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) đối với các dự án đầu tư (hmc)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi