0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch sử dụng đất năm 2018 - tỉnh Ninh Thuận

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

*) Văn bản:

- Báo cáo điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất 2018

*) Bảng tính:

- Biểu quy hoạch sử dụng đất năm 2018

*) Bản vẽ:

- 0.2 Quy hoạch sử dụng đất

- 0.3 Hiện trạng sử dụng đất

- 0.4 Kế hoạch sử dụng đất

Định dạng tài liệu: (.doc), (.xls), (.pdf)

 (nvl-lva-tqt-Acvn10)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi