0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Báo cáo danh mục các khu vực phải thiết lập bảo vệ hành lang bờ biển - tỉnh Ninh Thuận

Định dạng tài liệu: (.pdf)

Các khu vực phải thiết lập bảo vệ hành lang bờ biển

 - Ninh Thuận là một tỉnh duyên hải Nam Trung bộ, với bờ biển dài hơn 105km, có nhiều dãy núi nhô ra biển hình thành các eo vịnh, đầm phá. Với những nét đặc thù của vùng biển khu vực miền Trung, bờ biển Ninh Thuận có đường bờ và địa hình đáy phức tạp, bị chia cắt mạnh bởi các mũi đất và các đầm, vịnh.

 - Vùng bờ có các hệ thống tự nhiên đặc trưng và quan trọng, là tiền đề cho phát triển các ngành kinh tế biển, đặc biệt là du lịch, hàng hải, nghề cá và hệ thống các khu kinh tế, khu công nghiệp, đô thị ven biển. Sự phong phú, đa dạng các loại hình tài nguyên thiên nhiên khiến cho vùng bờ trở thành đối tượng khai thác của nhiều ngành và tập trung sôi động các hoạt động phát triển của con người, đồng thời cũng chịu rủi ro của thiên tai. Vì vậy, nơi đây luôn phải đối mặt với nhiều vấn đề môi trường và tài nguyên, trong đó có sự suy giảm đa dạng sinh học

 Việc thiết lập Các khu vực phải bảo vệ hành lang bờ biển

  - Nhằm đánh giá hiện trạng tài nguyên môi trường vùng bờ tỉnh Ninh Thuận và đề xuất các khu vực phải thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh Ninh Thuận nhằm bảo vệ hệ sinh thái, duy trì giá trị dịch vụ của hệ sinh thái và cảnh quan tự nhiên ở vùng bờ; giảm thiểu sạt lở bờ biển, ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng; bảo đảm quyền tiếp cận của người dân với biển

* Thông tin đồ án quy hoạch:

  Thời điểm lập quy hoạch: năm 2020

* Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết Danh mục các khu vực phải thiết lập bảo vệ hành lang bờ biển - tỉnh Ninh Thuận

(mailan-qtrinh98-Acvn8)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi