0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch phát triển nghành giao thông vận tải đến năm 2020 - tỉnh Ninh Thuận

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

*) Văn bản:

- Văn bản báo cáo thuyết minh quy hoạch nghành giao thông vận tảI giai đoạn 2011-2020

- Báo cáo điều chỉnh quy hoạch phát triển nghành giao thông vận tải tỉnh Ninh Thuận đến năm 2020

- Bản đồ quy hoạch phát triển nghành giao thông vận tải tỉnh Ninh Thuận đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030

- Văn bản quyết định phê duyệt quy hoạch phát triển ngành Giao thông vận tải tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2011 - 2020, định hướng đến năm 2030

- Quyết định điều chỉnh, phê duyệt bổ sung quy hoạch phát triển ngành Giao thông vận tải tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2011 - 2020, định hướng đến năm 2030

- Quyết định phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển ngành Giao thông vận tải tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2011 - 2020, định hướng đến năm 2030

Định dạng tài liệu: (.doc), (.pdf)

 (nvl-lva-tqt-Acvn10)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi