0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch sử dụng đất huyện Bắc Ái - tỉnh Ninh Thuận

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

*) Văn bản:

- Báo cáo điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Bắc Ái tỉnh Ninh Thuận

- Tờ trình phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Bắc Ái tỉnh Ninh Thuận

- Các bảng tính toán

*) Bản vẽ:

- Bản đồ khung lưới điều chỉnh quy hoạch

- Bản đồ thuy he

- Bản đồ khung lưới HT

- Bản đồ binh do

- Bản đồ nền HT 2015 Bắc Ái

- Bản đồ duong 1

- Bản đồ điều chỉnh quy hoạch 2020

- Bản đồ ghi chú HT

- Bản đồ ghi chú điều chỉnh quy hoạch

- Bản đồ label điều chỉnh quy hoạch

Định dạng tài liệu: (.xls), (.dwg)

(nvl-lva-tqt-Acvn10)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi