0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch sử dụng đất huyện Thuận Nam- tỉnh Ninh Thuận

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

*) Văn bản:

- Bìa báo cáo thuyết minh tổng hợp điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận

- Mục lục Thuận Nam

-  Báo cáo thuyết minh điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Thuận Nam

- Tờ trình HDND huyện Thuận Nam về việc thống nhất điều chỉnh một số chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất huyện Thuận Nam đến năm 2020

*) Bảng tính:

- Phụ lục số 03: Hệ thống biểu trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện

*) Bản vẽ:

- Bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận

- Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận

Định dạng tài liệu: (.doc), (.xls), (.pdf), (.dwg)

(nvl-lva-tqt-Acvn10)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi