0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Báo cáo kế hoạch tài chính 5 năm giai đoạn 2021 - 2025, tỉnh Ninh Thuận

* Thông tin đồ án quy hoạch:

  Thời điểm lập quy hoạch: năm 2020

* Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh Báo cáo kế hoạch tài chính 5 năm giai đoạn 2021 - 2025, tỉnh Ninh Thuận.

+ Nghị quyết về kế hoạch tài chính 5 năm tỉnh Ninh Thuận giai đpajn 2021 – 2025

Định dạng tài liệu: (.pdf)

(mailan-qtrinh98-Acvn8)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi