0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ Lao động, Người có công và Xã hội 5 năm 2021 - 2025, tỉnh Ninh Thuận

* Thông tin đồ án quy hoạch:

  Thời điểm lập quy hoạch: năm 2020

* Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ Lao động, Người có công và Xã hội năm 2020; phương hướng nhiệm vụ năm 2021

+ Kế hoạch lao động, người có công và xã hội 5 năm 2021-2025

+ Các bảng tính toán

Định dạng tài liệu: (.doc), (.xls)

(mailan-qtrinh98-Acvn8)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi