0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch bảo tồn và phát triển vườn quốc gia Núi Chúa đến năm 2020 - tỉnh Ninh Thuận

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

*) Văn bản:

- Quyết định về việc phê duyệt quy hoạch bảo tồn và phát triển bền vững Vườn quốc gia Núi Chúa tỉnh Ninh Thuận đến năm 2020

Định dạng tài liệu: (.pdf)

 (nvl-lva-tqt-Acvn10)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi