0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Báo cáo quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng - Quy hoạch chung tỉnh Ninh Thuận

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

*) Văn bản:

- Quyết định về việc phê duyệt quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011 – 2020

- Quyết định về việc phê duyệt kết quả rà soát, quy hoạch lại 3 loại rừng tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2007 – 2015

- Quyết định về việc phê duyệt kết quả quy hoạch lại 3 loại rừng tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2016 - 2025

 Định dạng tài liệu: (.doc), (.pdf)

 (nvl-lva-tqt-Acvn10)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi