0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch chi tiết 1/500 khu dân cư bờ bắc sông Dinh, phường Bảo An và phường Phước Mỹ - T.P Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

*) Văn bản:

- Thuyết minh tổng hợp 

- Các văn bản pháp lý

- Báo cáo kết quả thẩm định đồ án lập quy hoạch chi tiết

- Báo cáo kết quả thẩm định nhiệm vụ, phương án kỹ thuận và dự toán khảo sát địa hình lập quy hoạch

- Các bảng tính toán

*) Bản vẽ:

- Bản vẽ vị trí giới hạn và mối liên hệ vùng

- Bản vẽ hiện trạng đánh giá sử dụng đất xây dựng và hạ tầng kỹ thuật

- Bản vẽ cơ cấu quy hoạch sử dụng đất

- Bản vẽ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất

- Bản vẽ quy hoạch phân lô

- Bản vẽ quy hoạch tỏ chức không gian kiến trúc cảnh quan

- Bản vẽ quy hoạch hệ thống giao thông

- Bản vẽ quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật đất

- Bản vẽ quy hoạch hệ thống thoát nước mưa

- Bản vẽ quy hoạch hệ thống cấp nước

- Bản vẽ quy hoạch hệ thống thoát nước thải

- Bản vẽ quy hoạch hệ thống cấp điện

- Bản vẽ quy hoạch hệ thống thông tin liên lạc

- Bản vẽ đánh giá tác động môi trường

- Bản vẽ quy hoạch chi tiếtxây dựng tỷ lệ 1/500 khu dân cư bờ bắc sông Dinh, phường Bảo An và phường Phước Mỹ - T.P Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

Định dạng tài liệu: (.doc), (.xls), (.dwg)

 (nvl-lva-tqt-Acvn10)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi