0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch phát triển các khu, cụm công nghiệp đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 - tỉnh Ninh Thuận

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

*) Văn bản:

- Văn bản thuyết minh quy hoạch phát triển các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

- Quyết định về việc phê duyệt quy hoạch phát triển các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Định dạng tài liệu: (.doc), (.pdf)

 (nvl-lva-tqt-Acvn10

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi