0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch chi tiết 1/500 khu phố Đông Hải thuộc dự án phát triển hạ tầng khu phố Đông Hải, phường Đông Hải - thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

*) Văn bản:

- Thuyết minh quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) khu phố Đông Hải thuộc dự án phát triển hạ tầng khu phố Đông Hải, phường Đông Hải - thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

- Điều lệ quản lý quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) khu phố Đông Hải thuộc dự án phát triển hạ tầng khu phố Đông Hải, phường Đông Hải - thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

*) Bản vẽ:

- QH-01: Sơ đồ vị trí giới hạn khu đất lập quy hoạch

- QH-02: Bản đồ tổng hợp hiện trạng sử dụng đất, hạ tầng kỹ thuật cảnh quan và đánh giá đất xây dựng

- QH-03: Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất

- QH-04: Bản đồ quy hoạch phân lô, sơ đồ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan

- QH-05: Bản đồ chuẩn bị đất kỹ thuật đất xây dựng

- QH-06: Bản đồ quy hoạch hệ thống giao thông, chỉ giới đường đỏ và chỉ giới xây dựng

- QH-07: Bản đồ quy hoạch hệ thống cấp nước

- QH-08: Bản đồ quy hệ thống thoát nước

- QH-09: Bản đồ quy hoạch hệ thống cấp điện

- QH-10: Bản đồ quy hoạch tổng hợp đường dây, đường ống kỹ thuật

- QH-11: Bản đồ đánh giá tác động môi trường

Định dạng tài liệu: (.doc), (.dwg)

(nvl-lva-tqt-Acvn10)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi