0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch chi tiết 1/500 Khu dân cư hai bên trục đường đôi phía Nam vào thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

*) Văn bản:

- Thuyết minh tổng hợp 

- Điều lệ quản lý

- Quyết định về việc phê duyệt đồ án chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) khu dân cư hai bên trục đường đôi phía Nam vào thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

- Các bảng tính toán

*) Bản vẽ:

- Bản đồ vị trí và giới hạn khu đất lập quy hoạch

- Bản đồ quy hoạch cơ cấu sử dụng đất

- Bản đồ quy hoạch phân lô sử dụng đất

- Bản đồ tổ chức không gian và kiến trúc cảnh quan

- Bản vẽ thiết kế đô thị

- Bản đồ đánh giá môi trường chiến lược

- Bản đồ quy hoạch san nền

- Bản đồ quy hoạch cao tọa độ

- Bản đồ quy hoạch giao thông và chỉ giới đường bộ

- Bản đồ quy hoạch hệ thống điện và thông tin

- Bản đồ quy hoạch hệ thống cấp nước

- Bản đồ quy hoạch thoát nước mưa

- Bản đồ quy hoạch thoát nước thải

- Bản đồ quy hoạch đường dây đường ống

- Bản đồ điều chỉnh dao long

Định dạng tài liệu: (.doc), (.xls), (.dwg)

 (nvl-lva-tqt-Acvn10)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi