0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch chi tiết 1/500 KDC kênh Chà Là, phường Đài Sơn và phường Văn Hải - T.P Phan Rang - Tháp Chám, tỉnh Ninh Thuận

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

*) Văn bản:

- Thuyết minh tổng hợp quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) khu dân cư kênh Chà Là, phường Đài Sơn và phường Văn Hải - T.P Phan Rang – Tháp Chám, tỉnh Ninh Thuận

- Các văn bản pháp lý

- Các bảng tính toán

*) Bản vẽ:

- Bản đồ vị trí giới hạn và mối liên hệ vùng

- Bản đồ đánh giá hiện trạng sử dụng đất xây dựng và hạ tầng kỹ thuật

- Bản đồ quy hoạch cơ cấu sử dụng đất

- Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất

- Bản đồ quy hoạch phân lô

- Bản đồ quy hoạch hệ thống giao thông

- Bản đồ quy hoạch quản lý kiến trúc đối với nhà ở

- Bản đồ quy hoạch quản lý kiến trúc đối với công trình công cộng, cơ quan, TMDV, đất phát triển hỗn hợp

- Bản đồ quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật đất

- Bản đồ quy hoạch hệ thống thoát nước mưa

- Bản đồ quy hoạch hệ thống cấp nước

- Bản đồ quy hoạch hệ thống thoát nước thải

- Bản đồ quy hoạch hệ thống thông tin liên lạc

- Bản đồ quy hoạch hệ thống cấp điện

- Bản đồ đánh giá tác động môi trường chiến lược

- Bản đồ tổng hợp đuowfng dây, đường ống kỹ thuật

- Bản vẽ tọa độ đường Nguyễn Văn Cừ và Nguyễn Thị Minh Khai

- Bản đồ điều chỉnh

Định dạng tài liệu: (.doc), (.xls), (.dwg), (pdf)

 (nvl-lva-tqt-Acvn10)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi