0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch bảo tồn và phát triển bền vững Vườn Quốc gia Phước Bình đến năm 2020 - tỉnh Ninh Thuận

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

*) Văn bản:

- Quyết định về về việc phê duyệt quy hoạch bảo tồn và phát triển bền vững Vườn Quốc gia Phước Bình, tỉnh Ninh Thuận đến năm 2020

Định dạng tài liệu: (.pdf)

 (nvl-lva-tqt-Acvn10)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi