0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Báo cáo tổng kết năm học 2015 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp của ngành giáo dục và đào tạo, tỉnh Ninh Thuận

* Thông tin đồ án quy hoạch:

  Thời điểm lập quy hoạch: năm 2016

* Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Báo cáo tổng kết năm học 2015 - 2016 và phương hướng, nhiệm vụ giải pháp năm học 2016 - 2017 của ngành giáo dục và đào tạo

+ Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2016 - 2017 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm học 2017- 2018

+ Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2017 - 2018 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm học 2018 - 2019

+ Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2018 - 2019 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm học 2019 - 2020

Định dạng tài liệu: (.doc)

(nvl-lva-tqt-Acvn9)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi