0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch chi tiết 1/500 KĐT du lịch biển Bình Sơn, phường Mỹ Bình và Mỹ Hải - thành phố Phan Rang - Tháp Chàm - tỉnh Ninh Thuận

Thông tin đồ án quy hoạch:

 - Thời điểm lập quy hoạch: năm 2010

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

*) Văn bản:

- Thuyết minh điều chỉnh quy hoạch chi tiết khu đô thị du lịch biển Bình Sơn tỷ lệ 1/500 phường Mỹ Bình và Mỹ Hải - thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

- Các văn bản pháp lý

*) Bản vẽ:

- Sơ đồ cơ cấu quy hoạch

- Bản đồ hiện trạng kiến trúc cảnh quan và đánh giá quỹ đất xây dựng ( đánh giá hiện trạng cao độ nền)

- Bản đồ hiện trạng kiến trúc cảnh quan và đánh giá quỹ đất xây dựng (hiện trạng sử dụng đất)

- Bản đồ nền

- Bản đồ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan

- Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất

- Sơ đồ vị trí và giới hạn khu đất

- Bản đồ quy hoạch cấp điện và thông tin liên lạc

- Bản đồ quy hoạch cấp nước

- Bản đồ đánh giá tác động môi trường

- Bản đồ quy hoạch giao thông

- Bản đồ hiện trạng hạ tầng kỹ thuật và bảo vệ môi trường

- Bản đồ san nền - thoát nước mưa

- Bản đồ quy hoạch thoát nước bẩn và vệ sinh môi trường

Định dạng tài liệu: (.doc), (.dwg)

(nvl-lva-tqt-Acvn10)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi