0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch sử dụng đất Khu dân cư Đông Bắc - thành phố Phan Rang - Tháp Chàm - tỉnh Ninh Thuận

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

*) Văn bản:

Thuyết minh quy hoạch 

- Điều lệ quản lý 

- Văn bản pháp lý

- Bảng tính toán

*) Bản vẽ:

- KT 01: Sơ đồ vị trí và phạm vi nghiên cứu

- KT 02: Bản đồ đánh giá hiện trạng tổng hợp và quỹ đất xây dựng

- KT 03: Sơ đồ cơ cấu quy hoạch

- KT 04: Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đai

- KT 05: Sơ đồ tổ chức không gian quy hoạch kiến trúc cảnh quan

- KTH05: Bảnđồ chuẩn bị kỹ thuật

- KTH 06: Bản đồ quy hoạch giao thông và chỉ giới đường đỏ

- KTH 07: Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đai

- KTH 08: Bản đồ quy hoạch cấp nước

- KTH 09: Bản đồ quy hoạch cấp điện

- KTH 10: Bản dồ quy hoạch thoát nước bẩn và vệ sinh môi trường

- Bản đồ nền Đông Bắc tổng thể

- Bản đồ ranh giới thu hồi đất Khu dân cư Đông Bắc thị xã Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

- Bản vẽ điều chỉnh ranh giới thu hồi đất Khu dân cư Đông Bắc thị xã Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

Định dạng tài liệu: (.doc), (.xls), (.dwg)

(nvl-lva-tqt-Acvn10)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi