0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Dự thảo chuyên đề tiết kiệm nước, tỉnh Ninh Thuận

* Thông tin dự thảo:

  Thời điểm lập dự thảo: năm 2020

* Thành phần hồ sơ dự thảo bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh Dự thảo chuyên đề tiết kiệm nước, tỉnh Ninh Thuận

Định dạng tài liệu: (.pdf)

(nvl-lva-Acvn9)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi