0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

* Định dạng tài liệu: (.doc), (.xls), (.pdf)

- Thành phố Phan Rang - Tháp Chàm là trung tâm chính trị-kinh tế-văn hóa-khoa học kỹ thuật của tỉnh Ninh Thuận. Thành phố có 15 phường và 01 xã (Thành Hải), tổng diện tích tự nhiên (DTTN) có 7.918,79 ha. Dân số trung bình năm 2017 có 175.319 người, mật độ dân số 2.214 người/km2. Thành phố có điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế tổng hợp: Thương mại-dịch vụ, Công nghiệp-xây dựng, Nông nghiệp-Thủy sản.

- Mục tiêu của Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận là: Giúp tỉnh phân bổ lại quỹ đất đai phù hợp với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và thành phố. Cụ thể hóa nhu cầu sử dụng đất trong năm kế hoạch 2019 tất cả các dự án, công trình thực hiện trên địa bàn thành phố của các ngành thuộc tỉnh, thành phố và các phương-xã.Bảo vệ đất trồng lúa nước để giải quyết nhu cầu lương thực tại địa phương và góp phần đảm bảo an ninh lương thực quốc gia. Góp phần quản lý chặt chẽ tài nguyên đất đai theo quy hoạch, kế hoạch và pháp luật; đảm bảo sử dụng đất đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả; bảo vệ môi trường sinh thái, ứng phó có hiệu quả với biến đổi khí hậu, đảm bảo phát triển bền vững. Làm căn cứ pháp lý để thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, … theo quy định của pháp luật.

- Thời điểm lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận: năm 2015

* Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm các phần như sau:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh tổng hợp Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

- Các bảng tính toán

- Các văn bản pháp lý

 (nvl-qtrinh-Acvn10)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi