0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Ninh Hải - tỉnh Ninh Thuận

Định dạng tài liệu: (.doc), (.xls), (.pdf), (.dwg)

- Huyện Ninh Hải nằm về phía Đông Bắc của tỉnh Ninh Thuận. Tổng diện tích tự nhiên 25.358,09 ha. Ninh Hải có điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế tổng hợp: Thương mại-dịch vụ, Công nghiệp-xây dựng, Nông nghiệp - Thủy sản. Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất huyện Ninh Hải đến năm 2020 được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 463/QĐ-UBND ngày 27/12/2018 và được phê duyệt điều chỉnh chỉ tiêu đất công trình năng lượng tại Quyết định số 215a/QĐ-UBND ngày 31/5/2019. Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Ninh Hải được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 476/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 và phê duyệt điều chỉnh, bổ sung chỉ tiêu đất công trình năng lượng trong chỉ tiêu đất phi nông nghiệp tại Quyết định số 221/QĐ-UBND ngày 31/5/2019.

- Mục đích của Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận là: Giúp cụ thể hóa nhu cầu sử dụng đất trong năm kế hoạch 2020 tất cả các dự án, công trình thực hiện trên địa bàn huyện của các ngành TW, tỉnh, của huyện và các xã, thị trấn. Bảo vệ đất trồng lúa nước để giải quyết nhu cầu lương thực tại địa phương và góp phần đảm bảo an ninh lương thực quốc gia. Góp phần quản lý chặt chẽ tài nguyên đất đai theo quy hoạch, kế hoạch và pháp luật; đảm bảo sử dụng đất đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả; bảo vệ môi trường sinh thái, ứng phó có hiệu quả với biến đổi khí hậu, đảm bảo phát triển bền vững. Làm căn cứ pháp lý để thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất … theo quy định của pháp luật.

* Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm các phần như sau:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận

+ Các văn bản pháp lý

+ Các bảng tính toán

- Bản vẽ:

+ Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Ninh Hải, huyện Ninh Thuận

+ Bản đồ 3.VIENDIAGIOI

+ Bản đồ 1. A3IN2020A0

(nvl-qtrinh98-Acvn10)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi