0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Kế hoạch triển khai thi hành luật Thủy Lợi năm 2017, tỉnh Ninh Thuận

* Thông tin đồ án quy hoạch:

  Thời điểm lập quy hoạch: năm 2019

* Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh Kế hoạch triển khai thi hành luật Thủy Lợi năm 2017, tỉnh Ninh Thuận

Định dạng tài liệu: (.pdf)

(nvl-lva-Acvn9)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi