0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch chi tiết 1/500 khu quản lý vận hành, khu chuyên gia và trụ sở ban quản lý dự án điện hạt nhân phường Mỹ Bình, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm - tỉnh Ninh Thuận

Thông tin đồ án quy hoạch: 

- Thời điểm lập quy hoạch: năm 2014

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

*) Văn bản:

- Thuyết minh quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 khu quản lý vận hành, khu chuyên gia và trụ sửo ban quản lý dự án điện hạt nhân phường Mỹ Bình, thành phố Phan Rang Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

- Biên chế của hồ sơ

- Các bảng tính toán

*) Bản vẽ:

- QH-01: Sơ đồ vị trí và giới hạn khu đất nghiên cứu

- QH-02: Bản đồ hiện trạng kiến trúc cảnh quan và đánh giá đất xây dựng

- QH-03: Bản đồ hiện trạng hệ thống hạ tầng kỹ thuật

- QH-04: Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất

- QH-05: Sơ đồ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan

- QH-06: Bản đồ quy hoạch phân lô

- QH-07: Bản vẽ chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng

- QH-08: Mặt bằng đồng mức cao độ san nền và tính toán khối lượng san nền

- QH-09: Bản đồ quy hoạch hệ thống cấp nước

- QH-10: Bản đồ quy hoạch hệ thống thoát nước thải sinh hoạt

- QH-11: Chuẩn bị kỹ thuật - Bản đồ quy hoạch hệ thống thoát nước mưa

- QH-12: Bản đồ quy hoạch hệ thống điện chiếu sáng

- QH-13: Bản đồ quy hoạch hệ thống điện động lực

- QH-13A: Sơ đồ cấp điện trung áp – Bảng thống kê khối lượng

- QH-13B: Sơ đồ cấp điện tủ phân phối trạm biến áp – Bàng thống kê khối lượng

- QH-14: Bản đồ quy hoạch hệ thống thông tin

- QH-15: Bản đồ tổng hợp đường dây, đường ống

- QH-16: Các bản vẽ phối cảnh

- ĐT01: Bản vẽ thiết kế đô thị

- ĐMC: Sơ đồ đánh giá môi trường chiến lược

Định dạng tài liệu: (.doc), (.xls), (.dwg)

(nvl-lva-tqt-Acvn10)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi