0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch chi tiết khu đô thị mới Đông Bắc ( khu K1) tỷ lệ 1/500 phường Thanh Sơn, Mỹ Bình, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm - tỉnh Ninh Thuận

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

*) Văn bản:

- Thuyết minh tổng hợp điều chỉnh quy hoạch chi tiết khu đô thị mới Đông Bắc ( khu K1) tỷ lệ 1/500 phường Thanh Sơn, Mỹ Bình, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

- Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết khu đô thị mới Đông Bắc ( khu K1) tỷ lệ 1/500 phường Thanh Sơn, Mỹ Bình, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

- Các bảng tính toán

*) Bản vẽ:

- Bản đồ ranh giới

- Bản đồ quy hoạch sử dụng đất và phân lô

Định dạng tài liệu: (.doc), (.dwg), (pdf), (.xls)

(nvl-lva-tqt-Acvn10)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi