0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư Bắc Trần Phú - thành phố Phan Rang - Tháp Chàm - tỉnh Ninh Thuận

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

*) Văn bản:

- Thuyết minh báo cáo

- Văn bản pháp lý

*) Bản vẽ:

- QH_01: Sơ đồ vị trí và mối liên hệ vùng

- QH_02: Bản đồ hiện trạng kiến trúc cảnh quan và đấnh giá đất xây dựng

- QH_03: Bản đồ hiện trạng hệ thống hạ tầng kỹ thuật

- QH_04: Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất

- QH_05: Sơ đồ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan

- QH_06: Bản đồ quy hoạch hệ thống giao thông

- QH_07: Bản đồ quy hoạch chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng

- QH_08: Bản đồ quy hoạch chuẩn bị đất xây dựng

- QH_09: Bản đồ quy hoạch hệ thống cấp nước

- QH_10: Bản đồ quy hoạch hệ thống thoát nước thải

- QH_11: Bản đồ quy hoạch hệ thống cấp điện

- QH_12: Bản đồ tổng hợp đường dây đường ống kỹ thuật

- QH_13: Sơ đồ đánh giá tác động môi trường

Định dạng tài liệu: (.doc), (.pdf) (.dwg)

(nvl-lva-tqt-Acvn10)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi