0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 khu vực Đông Văn Sơn, Bắc Bình Sơn, thị xã Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh ninh Thuận

* Thông tin đồ án quy hoạch:

  Thời điểm lập quy hoạch: năm 2005

* Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh quy hoạch khu vực Đông Văn Sơn, Bắc Bình Sơn, thị xã Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh ninh Thuận

+ Quy định quản lý

- Bản vẽ:

+ KT01: Bản đồ vị trí và giới hạn khu đất

+ KT02: Bản đồ hiện trạng kiến trúc cảnh quan và đánh giá đất xây dựng

+ KT03: Bản đồ đánh giá hạ tầng kỹ thuật

+ KT04: Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất

+ KT05: Bản đồ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan

+ KT06: Bản đồ quy hoạch hệ thống giao thông

+ KT07: Bản đồ chuẩn bị kỹ thuật đất xây dựng

+ KT08: Bản đồ quy hoạch hệ thống cấp nước

+ KT09: Bản đồ quy hoạch hệ thống cấp điện

+ KT10: Bản đồ quy hoạch hệ thống thông tin liên lạc

+ KT10: Bản đồ quy hoạch hệ thống thoát nước thải

+ KT11: Bản đồ quy hoạch chỉ giới đường đỏ và chỉ giới xây dựng

+ KT12: Bản đồ tổng hợp đường dây đường ống kỹ thuật

Định dạng tài liệu: (.doc), (.dwg)

(nvl-lva-Acvn9)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi