0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 phân khu dải ven biển khu vực Vĩnh hy, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận

* Thông tin đồ án quy hoạch:

  Thời điểm lập quy hoạch: năm 2013

* Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh quy hoạch phân khu dải ven biển khu vực Vĩnh hy, huyện Ninh Hải, tỉnh ninh Thuận

+ Quy định quản lý xây dựung theo đồ án quy hoạch phân khu dải ven biển khu vực Vĩnh hy, huyện Ninh Hải, tỉnh ninh Thuận

- Bản vẽ:

+ KT01: Sơ đồ vị trí và mối liên hện vùng

+ KT02: Sơ đồ hiện trạng sử dụng đất và giao thông

+ KT03: Bản đồ hiện trạng hạ tầng kỹ thuật

+ KT04: Bảm đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất

+ KT05: Sơ đồ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan

+ KT06: Bản vẽ thiết kế đô thị

+ KT07: Sơ đồ quy hoạch giao thông

+ KT08: Sơđồ quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật

+ KT09: Sơ đồ quy hoạch cấp nước

+ KT10: Bản đồ quy hoạch cấp điện và chiếu sáng công cộng

+ KT11: Sơ đồ quy hoạch cấp điện

+ KT12: Bản đồ quy hoạch hệ thống thoát nước thải vệ sinh môi trường

+ KT13: Bản đồ đánh giá môi trường chiến lược

+ KT14: Bản đồ tổng hợp đường dây, đường ống kỹ thuật

Định dạng tài liệu: (.doc), (.dwg)

(nvl-lva-tqt-Acvn9)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi