0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư Bờ sông Dinh phường Phủ Hà và Mỹ Hương - tỉnh Ninh Thuận

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

*) Văn bản:

- Thuyết minh quy hoạch

- Quy định quản lý

- Các văn bản pháp lý

*) Bản vẽ:

- QH_01: Bản đồ vị trí giới hạn khu đất lập quy hoạch

- QH_02: Bản đồ tổng hợp hiện trạng sử dụng đất xây dựng và hiện trạng hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật

- QH_03: Bản đồ hiện trạng hệ thống hạ tầng kỹ thuật

- QH_04: Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất

- QH_05: Bản đồ quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật đất xây dựng

-QH_06: Bản đồ quy hoạch hệthống giao thông, chỉ giới đường đỏ và chỉ giới xây dựng

- QH_07: Bản đồ quy hoạch hệthống cấp nước

- QH_08: Bản đồ quy hoạch hệ thống thoát nước mưa

- QH_09: Bản đồ quy hoạch hệ thống cấp điện

- QH_10: Bản đồ quy hoạch hệ thống thôngtin liên lạc

- QH_12: Bản đồ tổng hợp đường dây đường ống kỹ thuật

- QH_13: Sơ đồ đánh giá môi trường chiến lược

Định dạng tài liệu: (.doc), (.dwg)

(nvl-lva-tqt-Acvn10)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi