0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư Bờ Bắc sông Dinh phường Phủ Hà và Mỹ Hương - tỉnh Ninh Thuận

Tra cứu quy hoạch: Đất Vàng Việt Nam - Bigdata về Quy hoạch - Dự án - Giá đất (datvangvietnam.net)

Định dạng tài liệu: (.doc), (.dwg)

- Khu dân cư bờ Bắc sông Dinh, phường Bảo An và phường Phước Mỹ, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm là khu dân cư mới của thành phố, phía Tây Nam của đô thị, nơi tập trung các đầu mối giao thông quan trọng như đường 21 tháng 8. Vì vậy, việc lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư Bờ Bắc sông Dinh, phường Bảo An và phường Phước Mỹ là hết sức cần thiết và cấp bách.

- Mục tiêu của đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư Bờ Bắc sông Dinh phường Phủ Hà và Mỹ Hương - tỉnh Ninh Thuận là: Xây dựng một khu dân cư mới đảm bảo mỹ quan kiến trúc đô thị đồng bộ, quản lý trật tự xây dựng đô thị, khai thác sử dụng đất hợp lý, phát triển quỹ đất ở đáp ứng nhu cầu của người dân và tạo điều kiện cho người dân chuyển mục đích sử dụng đất. Triển khai đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật trong khu quy hoạch, đồng thời từng bước hình thành bộ mặt kiến trúc đô thị - cảnh quan môi trường hiện đại cho khu vực.

* Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm các phần như sau:

+ Thuyết minh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư Bờ Bắc sông Dinh phường Phủ Hà và Mỹ Hương - tỉnh Ninh Thuận

+ Quy định quản lý theo đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư Bờ Bắc sông Dinh phường Phủ Hà và Mỹ Hương - tỉnh Ninh Thuận

+ Các văn bản pháp lý

- Bản vẽ:

+ QH_01: Bản đồ vị trí giới hạn khu đất lập quy hoạch

+ QH_02: Bản đồ tổng hợp hiện trạng sử dụng đất xây dựng và hiện trạng hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật

+ QH_03: Bản đồ hiện trạng hệ thống hạ tầng kỹ thuật

+ QH_04: Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất

+ QH_05: Bản đồ quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật đất xây dựng

+ QH_06: Bản đồ quy hoạch hệthống giao thông, chỉ giới đường đỏ và chỉ giới xây dựng

+ QH_07: Bản đồ quy hoạch hệthống cấp nước

+ QH_08: Bản đồ quy hoạch hệ thống thoát nước mưa

+ QH_09: Bản đồ quy hoạch hệ thống cấp điện

+ QH_10: Bản đồ quy hoạch hệ thống thôngtin liên lạc

+ QH_12: Bản đồ tổng hợp đường dây đường ống kỹ thuật

+ QH_13: Sơ đồ đánh giá môi trường chiến lược

(nvl-lva-qtrinh98-Acvn16)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi