0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư Phủ Hà - thành phố Phan Rang - Tháp Chàm - tỉnh Ninh Thuận

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

*) Văn bản:

- Thuyết minh quy hoạch

- Quy định quản lý 

- Các bảng tính toán

*) Bản vẽ:

- QH_01: Sơ đồ vị trí và mối liên hệ vùng

- QH_02: Bản đồ hiện trạng hạ tầng kỹ thuật và đánh giá quỹ đất xây dựng

- QH_03: Bản đồ hiện trạng hệ thống hạ tầng kỹ thuật

- QH_04A: Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất

- QH_04B: Bản đồ quy hoạch phân lô

- QH_05A: Bảnđồ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan

- QH_05B: Bản đồ hiện trạng hạ tầng kỹ thuật

- QH_06: Bản đồ quy hoạch giao thông

- QH_06B: Bản đồ chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựung và hành lang bảo vệ hạ tầng kỹ thuật

- QH_07A: Bản đồ quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật

- QH_07B: Bản đồ tính toán khối lượng san nền

- QH_07C: Bản đồ quy hoạch cấp nước

- QH_07D: Bản đồ quy hoạch thoát nước thải và quản lý chất thải rắn

- QH_07E: Bản đồ quy hoạch cấp điện và chiếu sáng

- QH_07F: Bản đồ quy hoạch thông tin liên lạc

- QH_07G: Bản đồ quy hoạch hào kỹ thuật

- QH_08: Bản đồ tổng hợp đường dây đường ống kỹ thuật

- QH_09: Bản đồ đánh giá môi trường chiến lược

- QH_10: Bản đồ quy hoạch hệ thống thoát nước thải

- QH_11: Bản đồ quy hoạch hệ thống cấp điện

- QH_12: Bản đồ tổng hợp đường dây đường ống kỹ thuật

- QH_13: Sơ đồ đánh giá tác động môi trường

Định dạng tài liệu: (.doc), (.pdf) (.dwg)

(nvl-lva-tqt-Acvn10)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi