0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư hai bên đường Huỳnh Thúc Kháng phường Phước Mỹ - thành phố Phan Rang - Tháp Chàm - tỉnh Ninh Thuận

* Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

1. Thuyết minh:

- Thuyết minh quy hoạch

- Các văn bản pháp lý

- Các bảng tính toán

2. Phần bản vẽ quy hoạch:

- QH-01: Bản đồ vị trí và mối liên hệ vùng

- QH-02: Bản đồ hiện trạng kiến trúc cảnh quan

- QH-03: Bản đồ quy hoạch cơ cấu sử dụng đất xây dựng

- QH-04: Bản đồ quy hoạch phân lô

- QH-06: Bản đồ quy hoạch giao thông

- QH-07: Bản đồ quy hoạch cấp nước

- QH-08: Bản đồ quy hoạch thoát nước mưa

- QH-09: Bản đồ quy hoạch thoát nước thải

- QH-10: Bản đồ quy hoạch cấp điện - chiếu sáng

- QH-11: Bản đồ quy hoạch thông tin liên lạc

- QH-12: Bản đồ quy hoạch chuẩnbị kỹ thuật

- QH-13: Bản đồ tổng hợp đường dây, đường ống kỹ thuật

- QH-14: Bản đồ đánh giá tác động môi trường

- QH-15: Quy định đối với quản lý kiến trúc, đối với công trình công cộng, DV-VP-CNTT, GD

- QH-16: Quy định đối với quản lý kiến trúc đối với nhà ở

Định dạng tài liệu: (.doc), (.xls), (.dwg)

(nvl-lva-tqt-Acvn10)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi