0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch điều chỉnh Thủy lợi đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 thích ứng với biến đổi khí hậu - tỉnh Ninh Thuận

Định dạng tài liệu: (.doc), (.pdf), (.jpg)

Điều chỉnh Thủy lợi đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 thích ứng với biến đổi khí hậu

 - Ninh Thuận nằm trong khu vực khô hạn nhất nước, mang đặc điểm của khí hậu nhiệt đới gió mùa với các đặt trưng là: Khô nóng, gió nhiều, bốc hơi nhanh. Tuy nhiên trong mùa mưa, mưa lớn tập trung trong thời gian ngắn gây ra lũ lụt, lũ ống, lũ quét và úng ngập nghiêm trọng ở nhiều nơi

Điều chỉnh Thủy lợi đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 thích ứng với biến đổi khí hậu

  - Nhằm từng bước ổn định và phát triển sản xuất, đảm bảo an toàn cho nhân dân, nâng cao mức đảm bảo cấp nước cho sinh hoạt, công nghiệp, nông nghiệp, tiêu thoát nước nhằm góp phần phát triển kinh tế xã hội bền vững, xóa đói giảm nghèo, bảo vệ môi trường, thích ứng với điều kiện biến đổi khí hậu.

  - Đáp ứng Nhu cầu nước cho sinh hoạt, công nghiệp, phát triển du lịch, dịch vụ, tiêu nước cho đô thị và các vùng tập trung. Đề xuất các giải pháp tổng thể về nhằm đảm bảo ổn định và phát triển sản xuất. An toàn cho nhân dân chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai gây ra.

* Thông tin đồ án quy hoạch:

  Thời điểm lập quy hoạch: năm 2016

* Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh Quy hoạch điều chỉnh Thủy lợi đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 thích ứng với biến đổi khí hậu - tỉnh Ninh Thuận

+ Báo cáo chuyên đề hiện trạng Thủy lợi

+ Báo cáo chuyên đề khi tượng thủy văn

+ Báo cáo chuyên đề quy hoạch cấp nước

+ Báo cáo chuyên đề quy hoạch tiêu

+ Báo cáo chuyên đề công trình cấp nước

- Bản vẽ:

+ Bản đồ quy hoạch thủy lợi đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 thích ứng với BĐKH

+ Bản đồ quy hoạch phân vùng cấp nước

+ Bản đồ hiện trạng cấp nước

+ Bản đồ hiện trạng tiêu và phòng lũ

 (mailan-Acvn8)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi