0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch khai thác, thăm dò, chế biến và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng giai đoạn 2015 và định hướng đến năm 2020, tỉnh Ninh Thuận

* Thông tin đồ án quy hoạch:

  Thời điểm lập quy hoạch: năm 2018

* Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh tổng hợp quy hoạch khai thác, thăm dò, chế biến và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng giai đoạn 2015 và định hướng đến năm 2020, tỉnh Ninh Thuận

- Bản vẽ: 

+ Bản đồ quy hoạch khai thác đá xây dựng 

+ Bản đồ quy hoạch khai thác sét gạch ngói 

+ Bản đồ quy hoạch khai thác đá chẻ

+ Bản đồ quy hoạch khai thác cát xây dựng

+ Bản đồ quy hoạch khai thác vật liệu san lấp

Định dạng tài liệu:(.pdf)

(nvl-lva-Acvn9)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi