0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu vực ven Đầm Nại, huyện Ninh hải, tỉnh ninh Thuận

* Thông tin đồ án quy hoạch:

  Thời điểm lập quy hoạch: năm 2015

* Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh quy hoạch khu vực ven Đầm Nại, huyện Ninh hải, tỉnh ninh Thuận

- Bản vẽ:

+ QH_01: Sơ đồ vị trí và giới hạn khu đất

+ QH_02: Sơ đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất

+ QH_03: Bản đồ hiện trạng hệ thống hạ tầng kỹ thuật

+ QH_04: Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất

+ QH_05: Sơ đồ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan

+ QH_06: Bản vẽ thiết kế đô thị

+ QH_07: Bản đồ quy hoạch giao thôngvàchỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng

+ QH_08: Bản đồ quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật

+ QH_09: Bản đồ quy hoạch hệ thống cấp nước

+ QH_10: Bản đồ quy hoạch hệ thống cấp điện và chiếu sáng công cộng

+ QH_11: Bản đồ quy hoạch hệ thống thông tin liên lạc

+ QH_12: Bản đồ quy hoạch hệ thống thoát nước thải và vệ sinh môi trường

+ QH_13: Bản đồ đánh giá tác động môi trường

Định dạng tài liệu: (.doc), (.dpf), (.dwg)

(nvl-lva-Acvn9)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi