0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch tổng thể nghĩa trang toàn tỉnh đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025 - tỉnh Ninh Thuận

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

*) Văn bản:

- Thuyết minh tổng hợp quy hoạch tổng thể nghĩa trang toàn tỉnh Ninh Thuận đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025

*) Bản vẽ:

- QH_02: Bản đồ hiện trạng nghĩa trang thành phố Phan Rang

- QH_03: Bản đồ hiện trạng nghĩa trang huyện Ninh Phước

- QH_04: Bản đồ hiện trạng nghĩa trang huyện Thuận Nam

- QH_05: Bản đồ hiện trạng nghĩa trang huyện Ninh Hải

- QH_06: Bảnđồ hiện trạng nghĩa trang huyện Thuận Bắc

- QH_07: Bản đồ hiện trạng nghĩa trang huyện Ninh Sơn

- QH_08: Bảnđồ hiện trạng nghĩa trang huyện Bắc Ái

- QH_09: BẢn đồ định hướng nghĩa trang tỉnh Ninh Thuận

- QH_10: Bản đồ định hướng nghĩa trang thành phố Phan Rang - Tháp Chàm

- QH_11: Bản đồ hiện trạng nghĩa trang huyện Ninh Phước

- QH_12: Bảnđồ định hướng nghĩa trang huyện Thuận Nam

- QH_14: Bản đồ định hướng nghĩa trang huyện Thuận Bắc

- QH_16: Bản đồ định hướng nghĩa trang huyện Bắc Ái

- QH_12: Bản đồ định hướng nghĩa trang huyện Ninh Hải

- Bản đồ định hướng nghĩa trang huyện Ninh Sơn

Định dạng tài liệu: (.doc), (.dwg)

(nvl-lva-tqt-Acvn10)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi