0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Ninh Thuận đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050, tỉnh Ninh Thuận

* Thông tin đồ án quy hoạch:

  Thời điểm lập quy hoạch: năm 2018

* Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh tổng hợp quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Ninh Thuận đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050, tỉnh Ninh Thuận

- Bản vẽ:

+ QH_01: Sơ đồ vị trí và mối liên hệ vùng

+ QH_02: Sơ đồ hiện trạng phân bố dân cư và sử dụng đất

+ QH_02B: Sơ đồ hiện trạng hạ tầng kỹ thuật

+ QH_03: Mô hình cấu trúc không gian vùng, mô hình đa cực tích hợp 3 hành lang và 1 vành đai

+ QH_04: Sơ đồ định hướng phát triển không gian vùng tỉnh Ninh Thuận đến năm 2030

+ QH_05: Sơ đồ định hướng hệ thống đô thị và điểm dân cư nông thôn tỉnh Ninh Thuận đến năm 2030

+ QH_06: Sơ đồ định hướng phát triển giao thông

+ QH_07: Sơ đồ định hướng cấp điện

+ QH_08: Sơ đồ định hướng cấp nước

+ QH_09: Sơ đồ định hướng thoát nước

+ QH_10: Sơ đồ định hướng thông tin liên lạc

Định dạng tài liệu: (.doc), (.dwg)

(nvl-lva-Acvn9)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi