0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Số liệu hiện trạng và quy hoạch sử dụng đất năm 2018 tỉnh Ninh Thuận

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

*) Bảng tính:

- Bieu 01 thống kê, kiểm kê diện tích đất đai 

- Bieu 02 thống kê, kiểm kê diện tích đất nông nghiệp 

- Bieu 03 thống kê, kiểm kê diện tích đất phi nông nghiệp

- Bieu 04 thống kê, kiểm kê diện tích đất phân theo đơn vị hành chính

- Bieu 5a thống kê, kiểm kê diện tích đất theo mục đích được giao, được thuê, được chuyển mục đích sử dụng đất nhưng chưa thực hiện 

- Bieu 10 phân tích nguyên nhân tăng, giảm diện tích các loại đất 

- Bieu 11 cơ cấu diện tích theo mục đích sử dụng đất và đối tượng sử đụng, quản lý đất

- Bieu 12 biến động diện tích theo mục đích sử dụng đất 

- Bieu 13 so sánh hiện trạng sử dụng đất và kế hoạch sử dụng đất trong kỳ quy hoạch 

Định dạng tài liệu: (.xls)

 (nvl-lva-tqt-Acvn10)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi