0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Số liệu hiện trạng và quy hoạch sử dụng đất năm 2018 tỉnh Ninh Thuận

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm các phần như sau:

*) Bảng tính:

- Bieu 01 thống kê, kiểm kê diện tích đất đai 

- Bieu 02 thống kê, kiểm kê diện tích đất nông nghiệp 

- Bieu 03 thống kê, kiểm kê diện tích đất phi nông nghiệp

- Bieu 04 thống kê, kiểm kê diện tích đất phân theo đơn vị hành chính

- Bieu 5a thống kê, kiểm kê diện tích đất theo mục đích được giao, được thuê, được chuyển mục đích sử dụng đất nhưng chưa thực hiện 

- Bieu 10 phân tích nguyên nhân tăng, giảm diện tích các loại đất 

- Bieu 11 cơ cấu diện tích theo mục đích sử dụng đất và đối tượng sử đụng, quản lý đất

- Bieu 12 biến động diện tích theo mục đích sử dụng đất 

- Bieu 13 so sánh hiện trạng sử dụng đất và kế hoạch sử dụng đất trong kỳ quy hoạch 

Định dạng tài liệu: (.xls)

 (nvl-qtrinh98-Acvn10)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi