0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Tổng điều tra dân số năm 2019, tỉnh Ninh Thuận

* Thông tin đồ án quy hoạch:

  Thời điểm lập quy hoạch: năm 2019

* Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Bảng tính toán dân số theo tuổi

+ Bảng tính toán tỷ suất sinh thô, chết thô

Định dạng tài liệu: Bảng tính toán file Excle (.xls)

(nvl-lva-Acvn9)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi