Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm: 1- Thuyết minh tổng hợp, khái toán chi phí, quy định quản lý, các bảng tính toán 2- Bản vẽ (tỷ lệ 1/500) + QH01: Bản đồ vị trí và giới hạn quy hoạch + QH02: Bản
Date published: 20.02.2014 | 23:07
Available in Ebook

QHCT-Khu quảng trường và TT TM -Tp.Việt Trì-T.Phú Thọ

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

1- Thuyết minh tổng hợp, khái toán chi phí, quy định quản lý, các bảng tính toán

2- Bản vẽ (tỷ lệ 1/500)

+ QH01: Bản đồ vị trí và giới hạn quy hoạch

+ QH02: Bản đồ đánh giá hiện trạng tổng hợp

+ QH03: Bản đồ quy hoạch sử dụng đất

+ QH04: Bản đồ thiết kế đô thị

+ QH05: Sơ đồ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan

+ QH06: Bản đồ quy hoạch giao thông

+ QH07: Bản đồ quy hoạch san nền

+ QH08: Bản đồ quy hoạch cấp nước

+ QH09: Bản đồ quy hoạch cấp điện

+ QH10: Bản đồ quy hoạch thoát nước và VSMT

+ QH11: Bản đồ đánh giá tác động môi trường

+ QH12: Bản đồ tổng hợp đường dây đường ống

+ QH13: Bản đồ quy hoạch chỉ giới đường đỏ

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]