QHCT -P.Thanh Miếu-Tp.Việt Trì-T.Phú Thọ
Date published: 19.02.2014 | 22:13
Available in Ebook

QHCT-P.Thanh Miếu-Tp.Việt Trì-T.Phú Thọ

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

1- Thuyết minh tổng hợp, khái toán chi phí, quy định quản lý, các bảng tính toán

2- Bản vẽ (tỷ lệ 1/2000)

+ QH01: Sơ đồ vị trí và mối liên hệ vùng

+ QH02: Bản đồ đánh giá hiện trạng kiến trúc và đánh giá đất

+ QH04: Bản đồ quy hoạch sử dụng đất

+ QH03: Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật

+ QH05: Sơ đồ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan

+ QH06A: Bản đồ quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật

+ QH06B: Bản đồ quy hoạch mạng lưới giao thông

+ QH06C: Bản đồ quy hoạch cấp điện

+ QH06D: Bản đồ quy hoạch cấp nước

+ QH06E: Bản đồ quy hoạch mạng lưới thoát nước thải

+ QH06F: Bản đồ quy hoạch đánh giá tác động môi trường

+ QH07: Đánh giá tác động môi trường

+ QH08: Bản đồ tổng hợp đường dây đường ống

Định dạng tài liệu: bản vẽ file Autocad (.dwg), thuyết minh file word (.doc)

(b)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]