quy hoach xay dưng, quy hoach, viet tri, phu tho, quy hoach chi tiet, quy hoach 1/500, do an quy hoạch
Date published: 22.11.2013 | 16:23
Available in Ebook

QHCT xây dựng khu đô thị Minh Phương - Thụy Vân - Việt Trì - Phú Thọ

- Thành phần hồ sơ bao gồm:

1- Thuyết minh tổng hợp, khái toán chi phí xây dựng

2- Bản vẽ: 01- Đánh giá tổng hợp hiện trạng, 02- Đánh giá hiện trạng hạ tầng kỹ thuật, 03. Định hướng phát triển không gian, 04. Quy hoạch sử dụng, 05. QH Giao thông , 06. QH Thoát nước thhải, 07. QH Thoát nước mưa, 08- Thiết kế đô thị....

 - Bản vẽ quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500

[Trở về] [Đầu trang]

Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]