0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
QHCT xây dựng khu đô thị Minh Phương - Thụy Vân - Việt Trì - Phú Thọ

- Thành phần hồ sơ bao gồm:

1- Thuyết minh tổng hợp, khái toán chi phí xây dựng

2- Bản vẽ: 01- Đánh giá tổng hợp hiện trạng, 02- Đánh giá hiện trạng hạ tầng kỹ thuật, 03. Định hướng phát triển không gian, 04. Quy hoạch sử dụng, 05. QH Giao thông , 06. QH Thoát nước thhải, 07. QH Thoát nước mưa, 08- Thiết kế đô thị....

 - Bản vẽ quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi