Thông tin đồ án quy hoạch:

Thời điểm lập quy hoạch: năm 2010

Tỷ lệ bản vẽ:  1/500

Diện tích: 7,8  ha

Vị trí: Khu công nghiệp Thụy Vân – xã Thụy Vân – P. Minh Phương – Tp. Việt Trì – T. Phú Thọ

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

- Thuyết minh tổng hợp, Tờ trình xin phê duyệt QH

- Nhiệm vụ quy hoạch

- Các bản vẽ:

01-Sơ đồ vị trí

02-Bản đồ đánh giá hiện trạng tổng hợp

03-Quy hoạch sử dụng đất trong tổng thể cả KCN Thụy Vân

04-Quy hoạch sử dụng đất Khu nhà ở, dịch vụ

05-Quy hoạch chia lô

06-Quy hoạch kiến trúc cảnh quan

07-Quy hoạch giao thông

08-Quy hoạch san nền

09-Quy hoạch thoát nước mưa

10-Quy hoạch thoát nước thải

11-Quy hoạch cấp nước

12-Quy hoạch chỉ giới đường đỏ và chỉ giới xây dựng

13-Quy hoạch cấp điện

14-Quy hoạch tổng hợp đường dây đường ống kỹ thuật

15-Thiết kế đô thị, phối cảnh tổng thể.

 

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad (.dwg), thuyết minh file word (.doc)

(b)

Date published: 26.03.2017 | 13:14
Available in Ebook

Quy hoạch chi tiết Khu nhà ở, dịch vụ Khu công nghiệp Thụy Vân – xã Thụy Vân – P. Minh Phương – Tp. Việt Trì – T. Phú Thọ

Thông tin đồ án quy hoạch:

Thời điểm lập quy hoạch: năm 2010

Tỷ lệ bản vẽ:  1/500

Diện tích: 7,8  ha

Vị trí: Khu công nghiệp Thụy Vân – xã Thụy Vân – P. Minh Phương – Tp. Việt Trì – T. Phú Thọ

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

- Thuyết minh tổng hợp, Tờ trình xin phê duyệt QH

- Nhiệm vụ quy hoạch

- Các bản vẽ:

01-Sơ đồ vị trí

02-Bản đồ đánh giá hiện trạng tổng hợp

03-Quy hoạch sử dụng đất trong tổng thể cả KCN Thụy Vân

04-Quy hoạch sử dụng đất Khu nhà ở, dịch vụ

05-Quy hoạch chia lô

06-Quy hoạch kiến trúc cảnh quan

07-Quy hoạch giao thông

08-Quy hoạch san nền

09-Quy hoạch thoát nước mưa

10-Quy hoạch thoát nước thải

11-Quy hoạch cấp nước

12-Quy hoạch chỉ giới đường đỏ và chỉ giới xây dựng

13-Quy hoạch cấp điện

14-Quy hoạch tổng hợp đường dây đường ống kỹ thuật

15-Thiết kế đô thị, phối cảnh tổng thể.

 

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad (.dwg), thuyết minh file word (.doc)

(b)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]