Thông tin đồ án quy hoạch:

Thời điểm lập quy hoạch: năm 2010

Tỷ lệ bản vẽ:  1/2000

Diện tích: 315,60 ha

Vị trí:Phường Minh Phương nằm ở phía Tây Bắc trung tâm thành phố Việt Trì. – T. Phú Thọ

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

- Thuyết minh tổng hợp

- Các bản vẽ:

01-Sơ đồ vị trí

02-Bản đồ hiện trạng sử dụng đất

03-Bản đồ hiện trạng HTKT và lưu vực thoát nước

04-Quy hoạch sử dụng đất

05-Quy hoạch chia lô

06-Quy hoạch kiến trúc cảnh quan

07-Quy hoạch giao thông

08-Quy hoạch san nền

09-Quy hoạch thoát nước mưa

10-Quy hoạch thoát nước thải

11-Quy hoạch cấp nước

12-Quy hoạch cấp điện

13-Quy hoạch tổng hợp đường dây đường ống kỹ thuật

14-Thiết kế đô thị (2 bản)

 

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad (.dwg), thuyết minh file word (.doc)

(b)

Date published: 29.03.2017 | 22:48
Available in Ebook

Quy hoạch chi tiết phường Minh Phương – Tp. Việt Trì – T. Phú Thọ

Thông tin đồ án quy hoạch:

Thời điểm lập quy hoạch: năm 2010

Tỷ lệ bản vẽ:  1/2000

Diện tích: 315,60 ha

Vị trí:Phường Minh Phương nằm ở phía Tây Bắc trung tâm thành phố Việt Trì. – T. Phú Thọ

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

- Thuyết minh tổng hợp

- Các bản vẽ:

01-Sơ đồ vị trí

02-Bản đồ hiện trạng sử dụng đất

03-Bản đồ hiện trạng HTKT và lưu vực thoát nước

04-Quy hoạch sử dụng đất

05-Quy hoạch chia lô

06-Quy hoạch kiến trúc cảnh quan

07-Quy hoạch giao thông

08-Quy hoạch san nền

09-Quy hoạch thoát nước mưa

10-Quy hoạch thoát nước thải

11-Quy hoạch cấp nước

12-Quy hoạch cấp điện

13-Quy hoạch tổng hợp đường dây đường ống kỹ thuật

14-Thiết kế đô thị (2 bản)

 

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad (.dwg), thuyết minh file word (.doc)

(b)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]