Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

*) Thuyết minh

- Bìa quy hoạch

- Thuyết minh QH TT Lâm Thao

- Quy định quản lý theo đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở đô thị Lâm Thao, thị trấn Lâm Thao, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ (Dự thảo)

- Quyết định về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở đô thị Lâm Thao, thị trấn Lâm Thao, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ

- Quyết định về việc phê duyệt kết quả sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư dự án

*) Bảng tính:

- Bảng tính Lâm Thao

*) Bản vẽ:

- QH-01: Sơ đồ vị trí và giới hạn khu đất

- QH-02A: Bản đồ hiện trạng kiến trúc cảnh quan, hạ tầng xã hội và đánh giá đất xây dựng

- QH-02B: Bản đồ hiện trạng hệ thống hạ tầng kỹ thuật

- QH-03: Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất

- QH-04: Bản đồ quy hoạch chia lô

- QH-05: Sơ đồ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan

- QH-06: Bản đồ quy hoạch giao thông

- QH-07: Bản đồ chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng và hành lang bảo vệ các tuyến hạ tầng kỹ thuật

- QH-08: Bản đồ quy hoạch san nền

- QH-09A: Bản đồ quy hoạch thoát nước mưa

- QH-09B: Bản đồ quy hoạch thoát nước thải

- QH-10: Bản đồ quy hoạch cấp nước

- QH-11: Bản đồ quy hoạch cấp điện sinh hoạt

- QH-12: Bản đồ quy hoạch cấp điện chiếu sáng

- QH-13: Bản đồ quy hoạch thông tin liên lạc

- QH-14: Bản đồ tổng hợp đường dây, đường ống kỹ thuật

- QH-15: Bản đồ đánh giá môi trường chiến lược

Định dạng tài liệu: (.doc); (.dwg); (.xlsx); (.pdf)

 (nvt-upweb-acvn11)

Date published: 24.10.2020 | 10:05
Available in Ebook

Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở đô thị Lâm Thao, thị trấn Lâm Thao, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

*) Thuyết minh

- Bìa quy hoạch

- Thuyết minh QH TT Lâm Thao

- Quy định quản lý theo đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở đô thị Lâm Thao, thị trấn Lâm Thao, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ (Dự thảo)

- Quyết định về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở đô thị Lâm Thao, thị trấn Lâm Thao, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ

- Quyết định về việc phê duyệt kết quả sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư dự án

*) Bảng tính:

- Bảng tính Lâm Thao

*) Bản vẽ:

- QH-01: Sơ đồ vị trí và giới hạn khu đất

- QH-02A: Bản đồ hiện trạng kiến trúc cảnh quan, hạ tầng xã hội và đánh giá đất xây dựng

- QH-02B: Bản đồ hiện trạng hệ thống hạ tầng kỹ thuật

- QH-03: Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất

- QH-04: Bản đồ quy hoạch chia lô

- QH-05: Sơ đồ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan

- QH-06: Bản đồ quy hoạch giao thông

- QH-07: Bản đồ chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng và hành lang bảo vệ các tuyến hạ tầng kỹ thuật

- QH-08: Bản đồ quy hoạch san nền

- QH-09A: Bản đồ quy hoạch thoát nước mưa

- QH-09B: Bản đồ quy hoạch thoát nước thải

- QH-10: Bản đồ quy hoạch cấp nước

- QH-11: Bản đồ quy hoạch cấp điện sinh hoạt

- QH-12: Bản đồ quy hoạch cấp điện chiếu sáng

- QH-13: Bản đồ quy hoạch thông tin liên lạc

- QH-14: Bản đồ tổng hợp đường dây, đường ống kỹ thuật

- QH-15: Bản đồ đánh giá môi trường chiến lược

Định dạng tài liệu: (.doc); (.dwg); (.xlsx); (.pdf)

 (nvt-upweb-acvn11)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]