0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở sông Thao thuộc địa bàn xã Thanh Nga và xã Phú Khê, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

*) Thuyết minh

- Bìa quy hoạch

- Thuyết minh QH Cẩm Khê

- Quy định quản lý theo đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500  khu nhà ở sông Thao thuộc địa bàn xã Thanh Nga và xã Phú Khê, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ (Dự thảo)

- Quyết định về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu nhà ở sông Thao thuộc đia bàn xã Thanh Nga và xã Phú Khê, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ

- Quyết định về việc phê duyệt kết quả sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư dự án: Khu nhà ở sông Thao, huyện Cẩm Khê

*) Bảng tính:

- Bảng tính Cẩm Khê

*) Bản vẽ:

- QH-01: Sơ đồ vị trí và giới hạn khu đất

- QH-02A: Bản đồ hiện trạng kiến trúc cảnh quan, hạ tầng xã hội và đánh giá đất xây dựng

- QH-02B: Bản đồ hiện trạng hệ thống hạ tầng kỹ thuật

- QH-03: Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất

- QH-04: Bản đồ quy hoạch chia lô

- QH-05: Sơ đồ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan

- QH-06: Bản đồ quy hoạch giao thông

- QH-07: Bản đồ chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng và hành lang bảo vệ các tuyến hạ tầng kỹ thuật

- QH-08: Bản đồ quy hoạch san nền

- QH-09A: Bản đồ quy hoạch thoát nước mưa

- QH-09B: Bản đồ quy hoạch thoát nước thải

- QH-10: Bản đồ quy hoạch cấp nước

- QH-11: Bản đồ quy hoạch cấp điện sinh hoạt

- QH-12: Bản đồ quy hoạch cấp điện chiếu sáng

- QH-13: Bản đồ quy hoạch thông tin liên lạc

- QH-14: Bản đồ tổng hợp đường dây, đường ống kỹ thuật

- QH-15: Bản đồ đánh giá môi trường chiến lược

Định dạng tài liệu: (.doc); (.dwg); (.xlsx); (.pdf)

 (nvt-upweb-acvn11)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi
Ý kiến bạn đọc: