Bài giảng bao gồm các phần sau:

1: Kiểm định đường:

-       Bài 1: Thí nghiệm xác định độ bằng phẳng mặt đường theo chỉ số độ gồ ghề quốc tế IRI

-       Bài 2: Thí nghiệm xác định sức kháng trượt của mặt đường bằng con lắc kiểu Anh

-       Bài 3: Thí nghiệm xác định mô đun đàn hồi dộng của nền, mặt đường

2: Thí nghiệm và kiểm tra chất lượng xây dựng đường bộ.

-       Bài 1: Xác định độ chặt nền, mặt đường bằng phương phát phễu rót cát (22TCN 346 – 2006)

-       Bài 2: Xác định độ chặt nền, mặt đường bằng phương phát dao đai (22TCN 02-1971)

-       Bài 3: Xác định chỉ số chịu tải DBR hiện trường (TCVN 8821-2011)

-       Bài 4: Xác định mô đun đàn hồi nền, mặt đường bằng tấm ép cứng (TCVN 8861-2011)

-       Bài 5: Xác định mô đun đàn hồi nền, mặt đường bằng cần đo võng Benkenman (TCVN 8867-2011)

-       Bài 6: Xác định độ bằng phẳng mặt đường bằng thước 3m (TCVN 8864-2011)

-       Bài 7: Xác định độ nhám mặt đường bằng phương pháp rắc cát (TCN 8866-2011)

3: Các văn bản pháp luật liên quan

Bài giảng được định dạng file PDF(.pdf)

Date published: 01.06.2016 | 05:45
Available in Ebook
Quản lý và thi công xây dựng
70 EP

Bài giảng thí nghiệm kiểm định đường bộ

Bài giảng bao gồm các phần sau:

1: Kiểm định đường:

-       Bài 1: Thí nghiệm xác định độ bằng phẳng mặt đường theo chỉ số độ gồ ghề quốc tế IRI

-       Bài 2: Thí nghiệm xác định sức kháng trượt của mặt đường bằng con lắc kiểu Anh

-       Bài 3: Thí nghiệm xác định mô đun đàn hồi dộng của nền, mặt đường

2: Thí nghiệm và kiểm tra chất lượng xây dựng đường bộ.

-       Bài 1: Xác định độ chặt nền, mặt đường bằng phương phát phễu rót cát (22TCN 346 – 2006)

-       Bài 2: Xác định độ chặt nền, mặt đường bằng phương phát dao đai (22TCN 02-1971)

-       Bài 3: Xác định chỉ số chịu tải DBR hiện trường (TCVN 8821-2011)

-       Bài 4: Xác định mô đun đàn hồi nền, mặt đường bằng tấm ép cứng (TCVN 8861-2011)

-       Bài 5: Xác định mô đun đàn hồi nền, mặt đường bằng cần đo võng Benkenman (TCVN 8867-2011)

-       Bài 6: Xác định độ bằng phẳng mặt đường bằng thước 3m (TCVN 8864-2011)

-       Bài 7: Xác định độ nhám mặt đường bằng phương pháp rắc cát (TCN 8866-2011)

3: Các văn bản pháp luật liên quan

Bài giảng được định dạng file PDF(.pdf)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]