0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
15 EP
Đề tài thiết kế lưới khống chế trong thi công nhà cao tầng

Đề tài bao gồm các phần sau:

Chương I: Giới thiệu chung

1.   Giới thiệu chung về công trình nhà cao tầng

2.   Quy trình thi công xây dựng nhà cao tầng

3.   Thành phần công tác trắc địa trong thi công nhà cao tầng

4.   Chỉ tiêu kỹ thuật cơ bản đối với công tác trắc địa trong thi công xây dựng nhà cao tầng

Chương II: Khảo sát thành lập các bậc lưới khống chế thi công trong xây dựng nhà cao tầng

1.   Phương pháp thành lập lưới khống chế thi công nhà cao tầng

2.   Thiết kế thành lập hệ thống lưới thi công nhà cao tầng

3.   Thành lập lưới khống chế cơ sở trên mặt bằng xây dựng

4.   Thành lập lưới khống chế trên mặt bằng móng

5.   Thành lập lưới khống chế trên các tầng sàn thi công

Chương III: Xử lý số liệu lưới khống chế thi công nhà cao tầng

1.   Xác lập hệ tọa độ công trình

2.   Tổng quan về bình sai lưới trắc địa tự do

3.   Xử lý số liệu lưới thi công nhà cao tầng theo thuật toán bình sai lưới tự do

Chương IV: Thực nghiệm thiết kế lưới thi công

1.   Thiết kế lưới cơ sở trên mặt bằng xây dựng

2.   Thiết kế lưới cơ sở trên mặt bằng móng

    (Ht-dqh)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi