Đồ án kỹ thuật thi công công trình nhà 9 tầng bao gồm đầy đủ các phần như: -Mặt đứng, mặt bằng thi công -Cấu tạo ván khuôn cột -Chi tiết dầm chính, dầm phụ -Cấu tạo gông cột -Biểu đồ
Date published: 12.01.2015 | 21:44
Available in Ebook
Quản lý và thi công xây dựng
25 EP

Đồ án kỹ thuật thi công công trình nhà 9 tầng

Đồ án kỹ thuật thi công công trình nhà 9 tầng  bao gồm đầy đủ các phần như:

-Mặt đứng, mặt bằng thi công

-Cấu tạo ván khuôn cột

-Chi tiết dầm chính, dầm phụ

-Cấu tạo gông cột

-Biểu đồ tiến độ thi công và biểu đồ nhân lực

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad (.dwg)

(bnt)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]