Đồ án môn học được định dạng file PDF (.pdf)

Nội dung bao gồm:

1.Phần 1: Báo cáo khảo sát địa chất công trình

2.Phần 2: Thiết kế kỹ thuật

-          Lựa chọn kích thước công trình và bố trí cọc trong móng

-          Kiểm toán móng theo TTGHCĐ I

-          Kiểm toán móng theo TTGHSĐ

-          Cường độ cốt thép cho cọc và bệ cọc

-          Tính mối nối thi công cọc

-          Thiết kế tổ chức thi công

Date published: 01.06.2016 | 06:56
Available in Ebook
Quản lý và thi công xây dựng
20 EP

Đồ án môn học nền móng cầu

Đồ án môn học được định dạng file PDF (.pdf)

Nội dung bao gồm:

1.Phần 1: Báo cáo khảo sát địa chất công trình

2.Phần 2: Thiết kế kỹ thuật

-          Lựa chọn kích thước công trình và bố trí cọc trong móng

-          Kiểm toán móng theo TTGHCĐ I

-          Kiểm toán móng theo TTGHSĐ

-          Cường độ cốt thép cho cọc và bệ cọc

-          Tính mối nối thi công cọc

-          Thiết kế tổ chức thi công

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]