0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
25 EP
Đồ án môn học tổ chức thi công

Đồ án thực hiện các nhiệm vụ sau:

-  Lập tiến độ thi công theo sơ đồ ngang.

-  Vẽ biểu đồ nhân lực.

-  Vẽ biểu đồ 2 loại vật liệu chính.

-  Lập tổng mặt bằng thi công toàn công trình.
(Hvb)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi